Wyniki rozeznania rynku 4/RZ/ROZ/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza wyniki przeprowadzonego rozeznanie cenowe dotyczącego pełnienia funkcji opiekuna podczas obozu integracyjnego dla uczestników projektu (4 osoby), informuje, iż nie złożono żadnej oferty.

Nie złożono żadnej oferty.