Rozeznanie rynku 5/RZ/ROZ/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza wyniki przeprowadzonego rozeznanie cenowe dotyczącego transportu uczestników projektu na letnie zajęcia integracyjno-rekreacyjne.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano:
Ofertę nr 1 – Usługi przewozowe „Kris- Bus” Krzysztof Łyziński, ul. Brodnicka 7, 14-200 Iława.