Wyniki zapytania ofertowego 8/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 8/OWIES/2019 nie zostało rozstrzygnięte - brak ofert.

Wyniki zapytania ofertowego 8/OWIES/2019