Zapytanie ofertowe 9/RZ/ZO/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienie usługi cateringowej dla uczestników projektu: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” podczas letnich zajęć integracyjno-rekreacyjnych”.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl],osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie: do 18 lipca 2019 do godziny 16:00.


Pliki do pobrania