Rozeznanie rynku 5/RZ/ROZ/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza rozeznanie cenowe dotyczącego transportu uczestników na letnie zajęcia integracyjno - rekreacyjne w ramach projektu „Powiat iławski stawia na rodzinę”

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. M. Warmińska 14/lok.21 1, 10-545 Olsztyn w nieprzekraczalnym terminie: do 15 lipca  2019 br. do godziny 16:00.


Pliki do pobrania