Wyniki postępowania 7/RZ/ZO/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 7/RZ/ZO/2019 dotyczącego wyboru osób prowadzących letnie zajęcia integracyjno-rekreacyjne w projekcie „Powiat Iławski stawia na rodzinę”.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Zakresy 1-5
Warmińsko- Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
Centrum Edukacji ZDZ
ul. Grunwaldzka 12
14-200 Iława

Zakresy 6-7
Spółdzielnia Socjalna IDEA
Ul. Warszawska 55
82-300 Elbląg

Zakres 8
Avokado Studio Magdalena Dudek
Słupnica 6
13-340 Biskupiec Pomorski