Zapytanie ofertowe 7/RZ/ZO/2019

Stowarzyszenie ESWIP, w ramach realizacji projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wybór osób prowadzących letnie zajęcia integracyjno-rekreacyjne w projekcie „Powiat Iławski stawia na rodzinę”

 Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail a.nadgrabska@eswip.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:

Stowarzyszenie ESWIP,

ul. M. Warmińska 14/lok.21 1,

10-545 Olsztyn

w nieprzekraczalnym terminie: do 24 czerwca 2019 br. do godziny 15:00.


Pliki do pobrania