Zakup Prospołeczny

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie po raz kolejny zaprasza do udziału w procesie certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Posiadanie Znaku „Zakup Prospołeczny” wyróżnia wybrane jednostki spośród podmiotów ekonomii społecznej działających na danym terenie, a jego przyznanie to wynik dbałości o stałe umocnienie rangi i wizerunku podmiotów ekonomii społecznej. W województwie warmińsko-mazurskim obecnie znakiem posługuje się 11 podmiotów ekonomii społecznej, są to: Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Spółdzielnia socjalna G-URAL, Spółdzielnia Socjalna MIXGRAF, Zakład Aktywności Zawodowej w Piszu, Zakład Aktywności Zawodowej w Biskupcu, Spółdzielnia Socjalna Lepiej, Spółdzielnia Socjalna PRODEKOR, Spółdzielnia Socjalna DOBRA EKONOMIA, Spółdzielnia Socjalna NEGOCJATOR, Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND, KREOLIA - Kraina Kreatywności.

Warto podkreślić, że Znak ma charakter non profit oznacza to, że podmioty ekonomii społecznej, ubiegające się o jego przyznanie, nie muszę wnosić opłat za udział w procesie certyfikacji czy późniejsze posługiwanie się znakiem.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.