Wyniki zapytania ofertowego 7/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu komputerowego i audiowizualnego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Nazwa: K&M Radosław Mazurek, Wojciech Kluge s.j.
adres: ul. Hetmańska 3k, 82-300 Elbląg
tel. 552355323
e-mail:  info@kim.elblag.pl
cena: 88171,37 zł brutto