Wyniki zapytania ofertowego 5a/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

CZĘŚĆ I
Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,
adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
tel. 602317116
e-mail:  sekretariat@kancelariaab.pl
cena: 120 zł brutto za 1 godzinę usługi specjalistycznej
Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin usług: 20 usług x 10 godzin = 24000 zł brutto.

CZĘŚĆ II – brak ofert
CZĘŚĆ III – brak ofert
CZĘŚĆ IV – brak ofert

CZĘŚĆ V
Nazwa: NGO and Business Service Przemysław Rajchel,
adres: ul. Lelewela 11/2, 42-200 Częstochowa
tel. 785040500
e-mail:  biuro@ngobs.pl, m.makarewicz@ngobs.pl
cena: 120 zł brutto za 1 godzinę usługi specjalistycznej
Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin usług: 30 usług x 10 godzin = 36000 zł brutto


CZEŚĆ VI
Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,
adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
tel. 602317116
e-mail:  sekretariat@kancelariaab.pl
cena: 120 zł brutto za 1 godzinę usługi specjalistycznej
Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin usług: 20 usług x 10 godzin = 24000 zł brutto.

 

Wyniki zapytania ofertowego 5a/OWIES/2019