Wyniki zapytania ofertowego 6/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej na terenie powiatu iławskiego i ostródzkiego - nie wpłynęła żadna oferta.