Zapytanie ofertowe 5/OWIES/2019 - ANULOWANE!

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 5/OWIES/2019 dotycząc świadczenia usług specjalistycznych dla przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zostało anulowane.