Wyniki zapytania ofertowego 4b/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg, elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

CZEŚĆ I - Zarządzanie zasobami ludzkimi (metody pracy: doradztwo, coaching, mentoring)

Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,

adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice

tel. 602317116

e-mail:  sekretariat@kancelariaab.pl

cena: 100 zł brutto za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego. Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin: 150 godzin x 100 zł = 15000 zł brutto.

CZEŚĆ II - Doradztwo biznesowe, w tym planowanie i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych

Nazwa: NGO and Business Service Przemysław Rajchel,

adres: ul. Lelewela 11/2, 42-200 Częstochowa

tel. 785040500

e-mail:  biuro@ngobs.pl, m.makarewicz@ngobs.pl

cena: 115 zł brutto za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego. Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin: 1000 godzin x 115 zł = 115000 zł brutto.

CZEŚĆ III - Doradztwo prawne dotyczące zakładania i działalności przedsiębiorstw społecznych

Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,

adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice

tel. 602317116

e-mail:  sekretariat@kancelariaab.pl

cena: 120 zł brutto za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego. Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin: 200 godzin x 120 zł = 24000 zł brutto.

CZEŚĆ IV - Doradztwo księgowe, kadrowe i zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach społecznych

Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk,

adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice

tel. 602317116

e-mail:  sekretariat@kancelariaab.pl

cena: 120 zł brutto za 1 godzinę doradztwa specjalistycznego. Łączna kwota brutto za zrealizowanie szacowanej maksymalnej liczby godzin: 200 godzin x 120 zł = 24000 zł brutto.

CZEŚĆ V – Doradztwo z zakresu promocji i wizerunku, reklamy i marketingu - Brak ofert

CZEŚĆ VI – Doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla przedsiębiorstw społecznych - Brak ofert

CZEŚĆ VII –  Doradztwo z zakresu nowych technologii, IT w zarządzaniu - Brak ofert