Wyniki zapytania ofertowego 2/RZ/ZO/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszych ofert w ramach zapytania ofertowego nr 2/RZ/ZO/2019 dotyczącego prowadzenia zajęć, doradztwa i warsztatów dla uczestników projektu „Powiat Iławski stawia na rodzinę”.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

ZAKRES I
NGO and Business Service
Jana Kazimierza 21/31
01-248 Warszawa

ZAKRES IV:
NGO and Business Service
Jana Kazimierza 21/31
01-248 Warszawa

ZAKRES VII:
COODI Michał Gardziejewski
ul. Gałczyńskiego 27A/30
10-900 Olsztyn

ZAKRES VIII:
Dorota Olzacka
ul. Okulickiego 5/23
14-200 Iława

ZAKRES X
Dorota Olzacka
ul. Okulickiego 5/23
14-200 Iława

ZAKRES XII
COODI Michał Gardziejewski
ul. Gałczyńskiego 27A/30
10-900 Olsztyn

ZAKRES II, III, V, VI, IX, XI, XIII, XIV, XV
Brak ofert.