Rozeznanie cenowe RC/11/ECIS2/2019

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na szkolenie zawodowe "Administrowanie systemu WINDOWS 10 oraz tworzenie baz danych w programie MySQL" dla 1 Uczestnika Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: a.lebek@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 19.03.2019 do godz. 16.00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.

Zamieszczono 12.03.2019

 


Pliki do pobrania