Wyniki zapytania ofertowego 3/RZ/ZO/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Powiat Iławski stawia na rodzinę” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zakupu i dostawy wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do świetlicy terapeutycznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
ZAKRES I: Urządzenia
K&M Spółka Jawna
Radosław Mazurek, Wojciech Kluge
ul. Hetmańska 3k
82-300 Elbląg

Ilość punktów dotyczących zakresu I, otrzymana przez Wykonawcę: 100 punktów.

ZAKRES II: Lustro z montażem
Nie rozstrzygnięto.