Wyniki zapytania ofertowego 3a/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty na adaptację pomieszczeń biurowych Centrum Ekonomii Społecznej i Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Klecha
ul. Rawska 18B, 82-300 Elbląg