Dotacje dla organizacji - zapraszamy na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w kwietniu ogłosi nabór wniosków do konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w przedsiębiorstwo społeczne.

Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozostających bez pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kwota dostępna na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 24 tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące w niższej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.


W związku z tym zapraszamy na spotkanie informacyjne poświęcone powyższym zagadnieniom, które odbędzie się 14 marca br. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu, w sali 19.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów reintegracji zawodowej.