Zapytanie ofertowe 4/OWIES/2019 - ANULOWANE

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 4/OWIES/2019 dotyczące świadczenia usług doradztwa specjalistycznego dla osób fizycznych, prawnych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej, planujących podjęcie, rozwój lub przekształcenie w przedsiębiorstwo społeczne, na terenie powiatów m. Elbląg, elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego zostało anulowane.

Zapytanie ofertowe 4/OWIES/2019 - ANULOWANE