Zapytanie ofertowe 3/OWIES/2019 - ANULOWANE

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 3/OWIES/2019 dotyczące adaptacji pomieszczeń biurowych Centrum Ekonomii Społecznej i Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu zostało anulowane.

W dniu dzisiejszym ponownie ogłosimy zapytanie ofertowe na adaptację pomieszczeń biurowych Centrum Ekonomii Społecznej i Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu zaktualizowane o dodatkowe zapisy.

 

Zapytanie ofertowe 3/OWIES/2019 - ANULOWANE