Wyniki zapytania ofertowego 2/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapewnienia usługi cateringowej na terenie Elbląga i Braniewa.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Smakpol-Catering Sp. z o.o.
adres: ul. Browarna 83, 82-300 Elbląg
tel. 665065208

e-mail:  biuro.smakpol@gmail.com
cena: wynagrodzenie za catering na osobę wynosi brutto:
a)    Konferencja nt. ES: 44,20 zł(osoba) x 50 osób x 4 konferencje = 8840 zł
b)    Targi Ekonomii Społecznej: 27,30 zł (osoba) x 70 osób x 4 Targi =  7644 zł
c)    Szkolenie: 37,90 zł (osoba) x 12 osób x 40 szkoleń = 18192 zł
d)    Konferencja powiatowa: 48,17 zł (osoba) x 30 osób x 8 konferencji = 11560 zł
Łączna cena brutto (rozumiana jako wartość całego zamówienia tj. suma punktów a, b, c, d): 46236,80 zł

 

Wyniki zapytania ofertowego 2/OWIES/2019