Wyniki postępowania nr 1/OWIES/2016

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru doradców specjalistycznych.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego wykonawcę:

Konsorcjum firm:
Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk
ul. Głogowska 30
40-661 Katowice
oraz
NGO and Business Service Przemysław Rajchel
ul. Sportowa 18/20 lok. 39
42-200 Częstochowa