Wyniki zapytania ofertowego 1/OWIES/2019

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapewnienia usługi noclegowej, usługi restauracyjnej i sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń na terenie jednego z powiatów: elbląski, braniewski, iławski lub ostródzki.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: PHU „Martom-Traveland” Sp. z o.o. Hotel Anders
adres: ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki
tel. 896427011, 600059477
e-mail: a.wolak@hotelanders.pl
cena: 330 zł brutto za dwudniowy pobyt jednego uczestnika.