ROZEZNANIE CENOWE 1/ECIS2/2018

W związku z realizacją przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych projektu „Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu do pracowni krawieckiej w Elbląskim Centrum Integracji Społecznej.

Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione (skan) należy przesłać drogą mailową na adres: j.piechowiak@eswip.pl lub złożyć osobiście bądź listownie na adres biura projektu: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg do dnia 17.12.2018 r. do godz. 9:00. Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
 

Zamieszczono dnia 12.12.2018

 

 


Pliki do pobrania