Wyniki zapytania ofertowego 2/ECIS2/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapewnienia usługi przygotowania, wydawania i dostarczania posiłków dla uczestników Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: REBUS Sp. z o.o.
Adres: 05-123 Dąbrowa Chotomowska, ul. Lipowa 36D
Cena: 137 779,20 zł (słownie sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć zł dwadzieścia gr).


 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego