Wyniki zapytania ofertowego 35/OWIES/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia 2 szkoleń w ramach cyklu Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej NGO.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: NGO and Business Service Przemysław sp. z o.o
adres: ul. Jana Kazimierza 21/31, 01-248 Warszawa
tel. 785040500
e-mail: biuro@ngobs.pl
cena: 100 zł brutto za zrealizowanie 1 godziny szkoleniowej.