Wyniki zapytania ofertowego nr 1/ECIS2/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Elbląskie Centrum Integracji Społecznej 2" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wynajmu pomieszczeń na działalność Elbląskiego Centrum Integracji Społecznej.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Szańcowa 1
Cena: 140 136,00 zł (słownie sto czterdzieści tysięcy sto trzydzieści sześć zł)

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego