Wyniki zapytania ofertowego 34/OWIES/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia szkolenia w ramach cyklu Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej NGO: „Biznesplan przedsiębiorstwa społecznego”.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Foto WP Wojciech Połap
adres: ul. Astrów 1, 43-175 Wyry
tel. 791048358
e-mail: wpolap@gmail.com   
cena: 70 zł brutto za zrealizowanie 1 godziny szkoleniowej