Wizyta studyjna do aktywnego społecznie Gdańska

Ośrodek OWIES zaprasza do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 5-6 października 2018. Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzić jak w praktyce funkcjonują domy sąsiedzkie, organizacje dzielnicowe i przedsiębiorstwa społeczne w Gdańsku. Zgłoszenia do poniedziałku 1 października do godz. 10:00.

Pierwszego dnia wizyty zaplanowano odwiedziny w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań na gdańskiej Oruni. Działają tam Klub Malucha, świetlica środowiskowa, Klub Młodych oraz Klub Seniora. Gościnna Przystań pełni również funkcję centrum demokracji lokalnej. Odbywają się tu debaty, spotkania mieszkańców dotyczące planowania przestrzennego, spraw dzielnicy istotnych z punktu widzenia mieszkańców.
So Stay Hotel to pierwszy w Polsce hotel odpowiedzialny społecznie.  Pracę w hotelu w formie stażu, praktyk, znajdują ci, którzy potrzebują wsparcia w osiąganiu życiowej niezależności.  Idea ta wzorowana jest na modelu duńskich szkół produkcyjnych, które odniosły duży sukces w Danii. Hotel utworzyła i prowadzi Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (FIS).
Europejskie Centrum Solidarności to otwarta przestrzeń spotkań i pracy indywidualnej, w której można poznać aktywistów innych organizacji, otrzymać wsparcie i poradnictwo dotyczące rozwoju działań społecznych, wziąć udział w cyklach seminariów szkoleniowych i wydarzeniach kulturalnych.
Fundacja Galar Gdański to organizacja pozarządowa założona w styczniu 2018 r. jako szansa na aktywizację zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz promocji m. Gdańska (jego historii i kultury). W Fundacji znajdują zatrudnienie osoby niepełnosprawne oraz długotrwale bezrobotne.


Drugi dzień wizyty rozpocznie się od spaceru badawczego po Nowym Porcie wraz z poznaniem działań organizacji dzielnicowej – Stowarzyszenia 180 Stopni. Organizację tworzy przede wszystkim młodzież, którą z pozoru dzieli wiele ale łączy ważna rzecz - chęć działania. Ich siłą jest różnorodność. Nie boją się być sobą, każdy z nich wnosi do Stowarzyszenia jakąś wartość.
W Domu Sąsiedzkim Nowy Port prowadzone są m.in. warsztaty plastyczne, spotkania dyskusyjne i wieczorki autorskie. Coś dla siebie znajdują też seniorzy, dla których przygotowano oddzielną ofertę, nastawioną na aktywizację osób starszych. Wszystkie zajęcia prowadzą artyści, animatorzy, studenci i absolwenci Akademii Sztuk Pięknych oraz muzycy związani ze Stowarzyszeniem Nowy Port Sztuki.
Spółdzielnia Socjalna „Dwie Zmiany” to przede wszystkim miejsce dedykowane kulturze i sztuce. Misją twórców klubogalerii (na co dzień muzyków, tancerzy, grafików, projektantów) jest tworzenie sztuki, obcowanie z nią i dzielenie się nią z widzami/gośćmi.


Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania poniżej.


Zgłoszenie należy przesłać do 29 września 2018 e-mailem: m.bielawski@eswip.pl lub faksem: 55 235 33 88.


Pliki do pobrania