Wyniki zapytania ofertowego 33/OWIES/2018

W związku z prowadzeniem projektu pn. "Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wyboru trenera do przeprowadzenia 3 szkoleń w ramach cyklu Szkoła Przedsiębiorczości Społecznej NGO.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:
Nazwa: Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk
adres: ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
tel. 602317116
e-mail:  a.blaszczyk@kancelariaab.pl
cena: 97 zł brutto za zrealizowanie 1 godziny szkoleniowej