Już niedługo startujemy ze Szkołą Przedsiębiorczości Społecznej

Jeszcze do 6 sierpnia trwa rekrutacja do Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej Ośrodka OWIES w Elblągu. Pierwszy zjazd jeszcze w te wakacje - 25-26 sierpnia

Uczestnictwo w cyklu pozwoli zdobyć i rozwinąć wiedzę formalną dotyczącą statutowej działalności odpłatnej i działalności gospodarczej w stowarzyszeniu, fundacji, czy spółdzielni socjalnej oraz umiejętności budowania i prowadzenia zespołu.
Udział w Szkole Przedsiębiorczości NGO mogą wziąć udział przedstawiciele organizacji pozarządowych nie prowadzących jeszcze działalności gospodarczej z powiatów: braniewskiego, elbląskiego, iławskiego, ostródzkiego oraz Elbląga.


Szczegółowe informacje (oraz regulamin i formularz zgłoszeniowy) dostępne są na stronie internetowej Ośrodka OWIES w Elblągu.