Dotacje dla organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie ESWIP w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w kwietniu ogłosi nabór do konkursu na dotacje dla organizacji pozarządowych, które chcą podjąć działalność gospodarczą, jednocześnie przekształcając się w przedsiębiorstwo społeczne. To także oferta dla organizacji, które chcą założyć spółdzielnię socjalną osób prawnych.

Dotacje mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy dla osób oddalonych od rynku pracy. Dostępna kwota na stworzenie jednego miejsca pracy to ok. 23 tys. zł. Dodatkową pomocą jest wsparcie pomostowe, czyli środki w wysokości do 1850 zł miesięcznie przez pół roku z przeznaczeniem na koszty ponoszone przez organizację w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne miesiące, już w mniejszej kwocie. Dodatkowo gwarantowana jest ścieżka szkoleniowo-doradcza dotycząca zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej/spółdzielni socjalnych i innych ważnych kwestii. 

Otrzymanie wsparcia oznacza dla organizacji/spółdzielni socjalnej obligatoryjność zatrudnienia osoby/osób (w zależności od tego na ile stanowisk dotacja została przyznana) przez minimum rok na co najmniej pół etatu.  


Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Ciszewska-Wojtas, Justyna Duks  
Stowarzyszenie ESWIP
ul. Związku Jaszczurczego 17 w Elblągu
tel. 55 235 33 88
e-mail: k.ciszewska@eswip.pl, j.duks@eswip.pl