Akredytacja AKSES dla Ośrodka OWIES

Ośrodek OWIES prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych otrzymał akredytację AKSES.

Spieszymy poinformować, że z dniem 6 lipca br. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznało Ośrodkowi OWIES w Elblągu prowadzonemu przez Stowarzyszenie ESWIP status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.