Zapytanie oferowe 1/KIT/ZO/2018

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Biesalu finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o projekt „Kreatywnie i Twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, pochodzącego z bieżącej produkcji, w ramach realizacji projektu Kreatywnie i Twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną [e-mail: a.nadgrabska@eswip.pl], osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie ESWIP, ul. Warmińska 14 lok. 21, 10-545 Olsztyn, w terminie do 16 lipca 2018 do godz. 16:00.
 

Pliki do pobrania poniżej

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania