Szkolenie: RODO - nowe zasady przetwarzania danych osobowych

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „RODO – nowe zasady przetwarzania danych osobowych”, które odbędzie się w dniach 19-20.07.2018 br. w Elblągu.

Ilość osób mogących wziąć udział w szkoleniu:
Grupa od 12-18 osób.

Termin i miejsce:
19-20 lipca 2018 (czwartek-piątek), Elbląg, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski).

Czas trwania szkolenia:
19 lipca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami), 20 lipca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami).

Metody szkoleniowe:
Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu, warsztatów.
Zapewniamy wszystkie materiały potrzebne do zajęć.

Zakres tematyczny:


Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy p.roclawska@eswip.pl do dnia 12 lipca 2018 (czwartek) do godziny 14:00.

 


Pliki do pobrania