Zaczęło się!

W ten weekend przy ulicy Stawidłowej 3, ruszyły prace budowlane

Prace są podejmowane w związku z inwestycją „Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu”. Pierwszym etapem prac było wyburzenie obecnej nieruchomości, aby na jej miejscu mógł powstać odwzorowany budynek. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

W miejscu, w którym kiedyś mieściła się Stara Mydlarnia, siedzibę swoją znajdą Elbląskie Centrum Integracji Społecznej oraz Dom sąsiedzki prowadzone przez ESWIP, które swoją działalnością będą służyć lokalnej społeczności. 

Obecnie Elbląski CIS swoją siedzibę ma przy ul Szańcowej. Tu można na bieżąco śledzić podejmowane działania.

Działania Domu sąsiedzkiego są prowadzone przy ul Warszawskiej 55. O tym, co się dzieje w domu szeroko informują tutaj.