ESWIP gotowy na RODO

Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych świadczy usługi oparte na zaufaniu – nasi Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym, w dalszej części korespondencji, znajdziecie Państwo informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17, NIP 5781091298, REGON 170301592.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17. (dalej jako „Stowarzyszenie ESWIP”).
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Stowarzyszenie ESWIP prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem email: rodo@eswip.pl lub za pośrednictwem poczty na adres: Inspektor Ochrony Danych Stowarzyszenia ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg.
3. Jako administrator danych osobowych informujemy, ze dane osobowe są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach:
a. rekrutacji uczestników projektów i wydarzeń
b. realizacji projektów
c. ewaluacji projektów
d. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych oraz zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie projektów.
4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenie ESWIP, polegający na prowadzeniu jego działalności statutowej i gospodarczej.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym jedynie w celu ich przetwarzania w naszym imieniu.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel, w którym są przetwarzane lub do momentu kiedy podstawą będą inne przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z kodeksu cywilnego. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
8. Jako osobie fizycznej, przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.

Z wyrazami szacunku,
Stowarzyszenie ESWIP