OWIES: Spotkanie zespołu ds ekonomii społecznej w powiecie iławskim już 24 maja

Spotkanie odbędzie się 24 maja 2018 r. o godz. 12:00 w Iławie przy ul. Andersa 3 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

 

Program spotkania:

1.      Powitanie p. Jolanta Rynkowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

2.      Omówienie zebranych danych do monitoringu Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim za rok 2017 przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie.

3.     Przedstawienie nowych wskaźników, które zostaną uwzględnione w aktualizacji Powiatowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Iławskim

4.      Dyskusja