OWIES: indywidualne konsultacje księgowe w Iławie

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie organizuje 28 maja konsultacje indywidualne z zakresu księgowości dla przedstawicieli organizacji pozarządowych: osób zajmujących się finansami, członków zarządu, komisji rewizyjnej.

Poza pracą nad działaniami merytorycznymi w realizowanych projektach, ważne jest też odpowiednie przygotowanie zagadnień księgowych, w tym celu organizujemy konsultacje indywidualne z księgową.

Ze względu na to, że spotkanie będzie miało charakter indywidualny prosimy o:

- przygotowanie zakresu potrzeb z danej tematyki,

- przygotowanie dokumentów finansowo - księgowych własnej organizacji,

- wybranie godziny konsultacji (jako jedna reprezentacja organizacji), https://doodle.com/poll/dw2cnrug4dkxuyf7

Termin: 28 maja 2018 r. (poniedziałek)  od godz. 14:00

Miejsce: Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Iławie, ul. Jagiellończyka 16

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.