3 Zjazd Szkoły Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

25-26 maja odbędzie się kolejne szkolenie o tytule "Inicjatywy na rzecz ES i pomysły na ich finansowanie" w ramach owiesowej szkoły

Szkolenie przeprowadzi Dagmara Bielawska - ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów), realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Wieloletni pracownik Stowarzyszenia ESWIP i ekspert w dziedzinie organizacji pozarządowych, współpracy samorządu z III sektorem, Wiceprezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu oraz Wiceprezes Spółki AD REM.

W trakcie szkolenia uczestnicy m.in. dowiedzą się:

Więcej o całej Szkole można przeczytać tutaj.