COP Iława - badanie potrzeb organizacji

Zespół COPu Iławskiego w osobie Wojtka zachęca przedstawicieli organizacji o przekazanie informacji o swoich potrzebach związanych z rozwojem i bieżącym działaniem organizacji.

Ankieta znajduje się pod poniższym linkiem. Odpowiedzi posłużą do zidentyfikowania potrzeb merytorycznych organizacji i dopasowania zakresu tematycznego i form wsparcia.