2 Zjazd Szkoły Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

Kolejne spotkanie uczestników szkoły już w najbliższy weekend 11-12 maja w Kadynach.

Działasz w swojej przestrzeni sąsiedzkiej, grupie, środowisku? Angażujesz swój prywatny czas na rzecz społeczności lokalnej? Chcesz mieć udział w wyznaczaniu kierunków rozwoju społeczności sąsiedzkiej? Masz wiele pomysłów, a jedocześnie wiele pytań?

Szkolenie to pomoże odpowiedzieć na następujące pytania: jak zdiagnozować i poznać potrzeby społeczności lokalnej?

Nabędziesz umiejętności zadawania pytań tak aby otrzymywać właściwe odpowiedzi, na których podstawie można planować dalsze wspólne działania i rozwój.

Wspólnie zastanowimy się: jak rozpoznać i następnie pracować na kompetencjach/zasobach które posiadają członkowie społeczności lokalnej.


Marta Florkowska – od 9 lat związana zawodowo z sektorem organizacji pozarządowych w różnych funkcjach w tym m.in. doradcy ds. organizacji pozarządowych, prezeski Fundacji Warsztat Zmiany, animatorki społeczności lokalnych pracującej na terenach wiejskich, moderatorki spotkań. Z wykształcenia wschodoznawczyni, zafascynowana kulturą i tradycją Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi autorską pracownię rzemiosła tradycyjnego Garncarnia na Mazurach, spełniając się jako instruktorka nauki toczenia na kole garncarskim.