OWIES Elbląg. Szkolenie "Ochrona danych osobowych"

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Ochrona danych osobowych”, które odbędzie się w dniu 18-19 maja br. w Elblągu.

Termin i miejsce:
18-19 maja 2018 (piątek-sobota), Elbląg, Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17.

Czas trwania szkolenia:
Szkolenie będzie się odbywało w godzinach 9:00-16:00 (z przerwami).

Zakres tematyczny:

Trener:

Dr Agata Błaszczyk

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawno-podatkowych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, książek oraz szkoleń stacjonarnych i on-line. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.
 

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy s.procyk@eswip.pl do dnia 9 maja 2018 (środa) do godziny 12:00.


Pliki do pobrania