Stawidłowa 3 - działania nabierają tempa!

Budynek przy ul. Stawidłowej 3 w Elblągu, od kilkunastu lat nieużytkowany, zostanie zagospodarowany przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. „To będzie miejsce z duszą” – mówi prezes Arkadiusz Jachimowicz

Budynek będzie pełnił dwie funkcje: Centrum Integracji Społecznej (CIS) dla osób, którym jest trudniej w życiu, a chcą podjąć pracę, oraz Domu Sąsiedzkiego dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie.

CIS jest prowadzony przez stowarzyszenie od kilku lat w ramach projektów unijnych. Do tej pory wsparcie otrzymało niemal 100 osób będących na zasiłkach MOPS, z czego ponad 40 rozpoczęło pracę. ESWIP podjął się wspierania rozwoju ekonomii społecznej już wiele lat temu. Mamy wspaniały zespół pracowników, który z uważnością zajmuje się skomplikowaną sytuacją każdego z uczestników CIS. Każdy z nich to inna historia życiowa. To wspaniali ludzie i pracownicy. Troje z nich dołączyło do załogi naszej organizacji – mówi prezes ESWIP.

Uczestnicy CIS po cyklu szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez psychologów i doradców zawodowych, idą na staże do firm, gdzie potem często bywają zatrudniani na stałe. Inni zdobywają umiejętności w warsztatach prowadzonych przez CIS, między innymi stolarskim czy „złotej rączki”. Pomagają w tym instruktorzy: pan Stanisław – złota rączka od stolarki, mechaniki, remontów, i pani Renata od rękodzieła.

Wszystkie pomieszczenia CISu ulokowane są oecnie na poddaszu budynku przy ulicy Szańcowej. „Jest tam zbyt ciasno i nierozwojowo – stwierdza prezes ESWIPu. – Dlatego jakiś czas temu pojawił się pomysł pozyskania odrębnego budynku”. Okazało się, że jest możliwość zagospodarowania kompleksu budynków przy ul. Stawidłowej 3, tuż nad rzeką Elbląg. W 1905 roku powstał tam zakład produkujący mydło Emila Siede. Po latach świetności zrujnowany budynek straszy od wielu lat mieszkańców Zawodzia.

Stowarzyszenie podjęło próbę pozyskania obiektów od właściciela - samorządu elbląskiego. Rada Miejska wyraziła zgodę na bezprzetargowe odstąpienie nieruchomości i działki na użytkowanie wieczyste za kwotę 100 000 zł. – wspomina Jachimowicz. Pierwsza rata to 30 000 zł, reszta rozłożona na wiele lat. To duża ulga dla finansów organizacji. - dodaje.

W międzyczasie stowarzyszenie dokonało wyboru pracowni architektonicznej. Ostatecznie budynek zaprojektował zespół Grzegorza Lateckiego, właściciela firmy Euro-Projekt. W trakcie szeregu spotkań powstała koncepcja nowej siedziby Centrum Integracji Społecznej, w całości dostosowanej dla osób z niepełnosprawnościami. Ustaliliśmy, że ma być skromnie, ale funkcjonalnie – mówi Jachimowcz. Ulokowanych jest tu szereg nowych pracowni: hostelowa, rękodzieła, sklep społeczny stacjonarny i internetowy, warsztat naprawy rowerów, warsztat stolarski. Z czasem znajdzie tu zatrudnienie kilkanaście osób. Ponadto ulokowano tu Dom Sąsiedzki dla mieszkańców dzielnicy Zawodzie – miejsce spotkań mieszkańców, szkoleń i warsztatów oraz siedziba dla nowego stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju dzielnicy. ESWIP od dwóch lat pracuje z mieszkańcami dzielnicy w ramach projektu Aktywne Zawodzie: mieszkańcy mają wsparcie psychologa, doradców, prowadzone są warsztaty, spotkania, działa Koło Gospodyń Miejskich, uruchomiony został Dom Sąsiedzki, i to właśnie on przeniesiony zostanie na Stawidłową 3.

Ze względu na wieloletnie zawilgocenie i zniszczenie budynek zostanie rozebrany i odtworzony na nowo. Co prawda budynek nie jest zabytkiem, a obiektem posadowionym w strefie zabytkowej, zatem potrzebna była na to zgoda Konserwatora Zabytków. Nie było problemu, sam rekomendował takie rozwiązanie. Szkoda – mówi Jachimowicz – ten budynek jest piękny, ma duszę. Ale co zrobić? Jakaś jego część pozostanie, bo największa sala będzie miała jedną ścianę zrobioną z odzyskanych cegieł.

Pracownicy CISu chcą odzyskać również jak najwięcej elementów drewnianych. To może być świetny materiał do naszych przyszłych wyrobów – stwierdza pan Stanisław.

Po trzykrotnych próbach, w zeszłym tygodniu dokonano wyboru firmy remontowej - elbląski Elzambud. Pieniądze na remont – ponad cztery miliony złotych - pochodzą głównie ze środków unijnych, ale także ze środków PFRON, samorządu elbląskiego i środków własnych stowarzyszenia.

Remont potrwa rok – stwierdza Jachimowicz – przyszłego lata na Stawidłowej 3 będzie można zrobić zakupy w sklepie społecznym - zaprasza. To specyficzny sklep. Elblążanie będą mieli okazję przekazać darowizny rzeczowe, które będą następnie poddawane renowacji przez uczestników CIS i sprzedawane w przystępnej cenie. Dochód ze sprzedaży będzie przekazywany na funkcjonowanie sklepu, w którym zatrudnienie znajdą te osoby, które powrót na rynek pracy rozpoczną właśnie w tym miejscu – stwierdza prezes. Ponadto w sklepie będzie można kupić produkty przedsiębiorstw społecznych z całego województwa, także poprzez sklep internetowy targes.pl.

Niektórzy mówią, że budynek przy Stawidłowej 3, to będzie najpiękniejszy budynek po tamtej stronie rzeki…

Stawidłowa 3 - działania nabierają tempa!