1 Zjazd Szkoły Liderów i Ekonomii Społecznej przed nami!

"Ja jako lider/animator ekonomii społecznej. Komunikacja interpersonalna" - pod tym hasłem odbędzie się pierwsze z pięciu szkoleń. 20-21 kwietnia uczestnicy spotykają się w Kadynach.

Uczestnicy szkoły na pierwszym zjeździe spotkają się z Moniką Hausman-Pniewską - trenerką i animatorką. Monika ukończyła filologię polską na UWM w Olsztynie, Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Podyplomowe Studia Superwizja w Animacji i Współpracy Środowiskowej na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2007 roku zawodowo jest związana z sektorem pozarządowym, w tym głównie z Federacją FOSA, Stowarzyszeniem Trenerów STOP, Forum Animatorów Społecznych i Stowarzyszeniem CAL. Edukuje, animuje i wspiera w rozwoju organizacje, społeczności oraz osoby pracujące w społecznościach lokalnych.

"Podczas szkolenia odpowiemy na pytanie kim jest lider i animator, zwłaszcza w obszarze ekonomii społecznej i przyjrzymy się własnym kompetencjom w tych rolach" - zapowiada trenerka. "Poznamy i przećwiczymy też narzędzia skutecznego komunikowania się" - dodaje.

"To pierwsze szkolenie w tym cyklu, dlatego akcent postawimy też na integrację i budowanie grupy" - uzupełnia Maciej Bielawski, który koordynuje całość przedsięwzięcia.