Wyniki postępowania 4/CIS/9.2/2017

Informujemy o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania robót budowlanych i wykończeniowych przy realizacji inwestycji: Rozbiórka, odbudowa i przebudowa istniejących budynków usługowych na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Elblągu finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W wyniku prowadzonego postępowania wyłoniono następującego Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "ELZAMBUD" Sp. z o.o
ul. Warszawska 135, 82-300 Elbląg