OWIES Elbląg. Rusza Szkoła Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie ESWIP w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” zaprasza organizacje pozarządowe z terenu subregionu elbląskiego (powiaty: Elbląg, elbląski, braniewski, iławski, ostródzki) do udziału w Szkole Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej (ES).

Cykl edukacyjny zostanie zrealizowany w II kwartale 2018 roku, a składać się będzie na niego pięć szkoleń:

1.

Ja jako lider/animator ES. Komunikacja interpersonalna

20-21.04.2018

2.

 Diagnoza potrzeb i potencjału środowiska lokalnego

11-12.05.2018
 

3.

Inicjatywy na rzecz ES i pomysły na ich finansowanie

25-26.05.2018

4.

Jak mobilizować i angażować ludzi do realizacji inicjatyw ES

08-09.06.2018

5.

Partnerstwa/koalicje lokalne. Ekonomizacja inicjatyw ES

22-23.06.2018


W Szkole Liderów i Animatorów ES mogą wziąć udział przedstawiciele społeczności lokalnych, reprezentujący instytucje, samorząd lokalny, organizację pozarządową zainteresowane lub działające na rzecz rozwoju lokalnego, z uwzględnieniem ekonomii społecznej. Reprezentowana instytucja, samorząd, organizacja pozarządowa musi mieć siedzibę na terenie jednego z powiatów: braniewski, Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki.

Szkolenia będą prowadzone przez grupę doświadczonych trenerów, praktyków ES i odbywać się będą w Kadynach Folwark Hotel & SPA.

Szczegóły dotyczące Szkoły znajdują się w Regulaminie Szkoły Liderów i Animatorów ES, do której załącznik stanowi formularz zgłoszeniowy.

 


Pliki do pobrania