OWIES Elbląg. O zmianach w ksiegowości. Zapraszamy na szkolenie

Ośrodek OWIES w Elblągu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z Elbląga oraz powiatów elbląskiego, braniewskiego, iławskiego oraz ostródzkiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pn. „Zmiany w księgowości”, które odbędzie się w dniu 23-24 marca br. w Elblągu.

Termin i miejsce:
23-24 marca 2018 (piątek-sobota), Elbląg, Stowarzyszenie ESWIP, ul. Związku Jaszczurczego 17.

Czas trwania szkolenia:
23 marca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami), 24 marca godz.: 9:00-16:00 (z przerwami).

Zakres tematyczny:

  • zmiany przepisów dotyczących rachunkowości oraz wzorów sprawozdań finansowych;
  • zmiany dot. CIT;
  • zmiany dot. VAT.

Trener:
Dr Agata Błaszczyk

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawno-podatkowych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, książek oraz szkoleń stacjonarnych i on-line. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

Tryb zgłoszeń:
Organizator szkolenia zapewnia bezpłatne materiały szkoleniowe oraz posiłki. Aby zgłosić się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy (do pobrania w załączeniu) oraz przesłać na adres mailowy s.procyk@eswip.pl do dnia 12 marca 2018 (poniedziałek) do godziny 12:00.

 

DZIEŃ I

Godzina

Temat

09:30 – 11:00

Regulacje podatkowe dotyczące PES. Regulacje ustawy o rachunkowości dotyczące PES

11:00 – 11:10

Przerwa kawowa

11:10 – 12:40

Typowe operacje gospodarcze w PES i sposób ich księgowania

12:40 – 12:50

Przerwa kawowa

12:50 – 14:50

Źródła finansowania działalności PES oraz typy działalności prowadzone przez PES

14:50 – 15:10

Obiad

15:10 – 16:10

Sprawozdanie finansowe PES

16:10

Zakończenie szkolenia

DZIEŃ II

Godzina

Temat

09:00 – 11:00

Podatek dochodowy w PES

11:00 – 11:15

Przerwa kawowa

11:15 – 13:15

Zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2018 r. Zeznanie podatkowe

13:15 – 13:30

Przerwa kawowa

13:30 – 15:30

Podatek VAT w PES

15:30

Zakończenie szkolenia, obiad

 


Pliki do pobrania