Akredytacja AKSES dla Ośrodka OWIES

Ośrodek OWIES prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Stowarzyszenie Adelfi otrzymał akredytację AKSES.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 9 lutego 2018 przyznało Ośrodkowi Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.