Rozeznanie ofertowe 1/2018/KIT

W związku z prowadzeniem projektu pn. „Kreatywnie i Twórczo - nowy wymiar edukacji w Biesalu" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, kierujemy rozeznanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych z ICT pn. „Programowanie robotów z wykorzystaniem pakietu biurowego dla szkół - 17 uczniów".

Oferty należy złożyć do dnia 16 lutego 2018 r. do godz. 12:00 w formie elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: a.nadgrabska@eswip.pl lub osobiście w biurze Stowarzyszenia ESWIP, ul. Warmińska 14/lok.21 10-545 Olsztyn.

Osoba przyjmująca oferty: Anna Maria Nadgrabska

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pliki do pobrania